Specialsök

9Specialsök är ett samlat begrepp där vi lär hunden att söka efter olika doftämnen eller så kallade preparat. Våra hundars förmåga att identifiera och hitta olika dofter är otroligt utvecklad med en imponerande precision. Att få använda sin nos i träning är något som ger våra hundar en stor tillfredsställelse och mental utveckling. I specialsöket får hunden också utmana sig själv genom att ta sig fram i olika miljöer och situationer. Specialsöket ger både mental och fysisk stimulans och att hunden får utlopp för medfödda behov vilket bidrar till en mer harmonisk och glad hund.

Hunden som samhällsnytta

I grundträningen och den nya tävlingsformen SBK Specialsök lär vi hunden att leta efter preparatet Kong. Vi efterliknar situationen hos tjänstehundar vid myndigheter som Tullverket, Kriminalvården och Polisen som dagligen söker efter dna-spår, sprängämnen, narkotikaklassade preparat med mera. Men i vår träning använder vi ett preparat som är helt ofarligt för hunden och som också kan användas i belöning. Förutom hos myndigheterna finns det även privata aktörer med tjänstehundar som på uppdrag kan söka efter skadedjur, bortsprungna husdjur, vatten- och gasläckor, invasiva växtarter med mera. Har du intresse av att fortsätta med att lära in ett preparat för att utbilda din hund som tjänstehund så är våra specialsökskurser ett bra första steg där vi bygger grunderna.

Våra Specialsökskurser

I våra specialsökskurser startar vi med att bygga en stark motivation för doften genom lek- och sökutveckling. Det är här vi bygger upp hundens söklust, självständighet, uthållighet och samarbete.
Kurserna är inriktade mot tävlingsformen SBK Specialsök där den första kursen ger grunderna. Grundkursen passar även dig som kanske från början inte har ambitionen att tävla utan som vill ha specialsöket som en aktivering för din hund.

Specialsök fortsättningskurs vänder sig till dig som efter grundkursen vill jobba vidare med att söka efter preparatet röd kong. I fortsättningskurserna riktar vi in oss på systematik, samarbetet i söket, markeringar och tävlingsmässig träning för att utvecklas som team. Vi fortsätter utveckla hundens förmåga att söka efter preparatet vi lärt den i olika situationer och miljöer. I denna fortsättningskurs kopplar vi samman markeringsträning med själva sökarbetet.

Teoretiskt går vi igenom hur vi kan lägga upp träningen på bästa sätt för att bygga en riktigt bra grund och utvecklas vidare som specialsöksekipage och kanske även lägga grunden inför att göra prov inom hundsporten Specialsök.

FÖRKUNSKAPER FORTSÄTTNINGSKURS: Hunden behöver ha gått en grundkurs eller på annat sätt lärt sig identifiera preparatet kong och etablerat grunder i lek- och sökutveckling.

Tematräningar

För att kunna fortsätta utvecklas och träna på specifika delar i Specialsöksträningen erbjuder vi tematräningar med olika inriktning. Till exempel starter och anvisningar, systematik, självständighet, svåråtkomliga och höga gömmor, marksök med mera.

Kommande kurstillfällen

specialsök

GRUNDKURS
STEG 1

Start: 7 april kl 9-13

Efterföljande tillfällen: 21 april kl 9-13, 5 maj kl 9-13

I denna grundkurs startar vi med att väcka intresset för doften KONG som är den måldoft som används i SBK Specialsök tränings- och provform. Vi fokuserar att bygga på motivation och arbetar med lekutveckling och därefter fortsätter vi med sökutveckling för att bygga en bra grund för den fortsatta träningen. Under grundkursen går vi även igenom SBK Specialsök som provform. Är du intresserad av denna kurs maila malin.hellten@tillhundra.se för att lämna en intresseanmälan.

FORTSÄTTNINGSKURS
STEG 2

Start: 4 februari kl 9-13

Efterföljande tillfällen: 25 februari kl 9-13, 10 mars kl 9-13

Specialsök fortsättningskurs vänder sig till dig som efter grundkursen vill jobba vidare med att söka efter preparatet röd kong. I fortsättningskurserna riktar vi in oss på systematik, samarbetet i söket, markeringar och tävlingsmässig träning för att utvecklas som team. Vi fortsätter utveckla hundens förmåga att söka efter preparatet vi lärt den i olika situationer och miljöer. I denna fortsättningskurs kopplar vi samman markeringsträning med själva sökarbetet.

Är du intresserad av denna kurs maila malin.hellten@tillhundra.se för att anmäla dig. Ange ditt namn, ditt telefonnummer, hundens ålder, ras och namn i mailet.

FORTSÄTTNINGSKURS
STEG 3 – inriktning mot Specialsöksprov

Vi planerar en fortsättningskurs steg 3 senare i vår. Är du intresserad av denna kurs maila malin.hellten@tillhundra.se för en intresseanmälan.