Hundproblemsanalys

Ibland kan hundägandet innebära utmaningar. Vissa gånger uppstår problem i relationen mellan hund och förare som vi som hundägare kan ha svårt att komma till rätta med. Hunden kan till exempel plötsligt bli utåtagerande, uppvisa rädslor eller bli svår att hantera i olika situationer.

Vissa problem kan uppstå där vi vet orsaken till beteendeförändringen, men det kan också vara så att problemet plötsligt uppstår utan att vi riktigt förstår varför.

I dessa situationer erbjuder jag möjligheten att genomföra en så kallad hundbeteendeanalys/ hundproblemsanalys. 

När behövs en beteendeanalys?

En beteendeanalys är lämplig om du som ägare har ett eller flera problem, eller om du är nyfiken på vilken sorts egenskaper din hund har. Ett beteende kan bero på en rad olika saker och genom en analys kan man komma åt den verkliga orsaken och därmed få bestående resultat av träningen. Analysen ökar också förståelsen för din hund så att du kan ta hand om och träna den på bästa sätt.

 

Så går en beteendeanalys till

En analys inleds av en djupgående intervju med föraren och en serie tester av hunden. Allting filmas och dokumenteras. Därefter görs en analys och en handlingsplan av mig som utbildad hundbeteendeanalytiker som presenteras för dig/er på ett uppföljningsmöte.

Efter en problemanalys finns också möjlighet att få handledning genom privatträning för att snabbare nå en positiv utveckling, komma till rätta med problemen och få ett önskat samspel mellan hund och förare.