Privatträning

Vi erbjuder privatträning med individuell träning där du väljer vad du önskar få hjälp med och där instruktören avsatt tid endast för er. Det kan handla om en privat handledning inför en tävling, eller enskild träning om ni inte har möjlighet att gå en kurs med fasta datum eller för att förbereda en osäker hund inför en kommande gruppträning. Träningen kan också inrikta sig på ett specifikt moment, ett problemområde som du upplever eller rådgivning. Privatträningen sker individuellt anpassad efter vilka behov som finns och vilket resultat som vill uppnås. Privatträningen kan ske i anslutning till hemmet eller vid kursgård eller på en plats som är lämplig för den specifika träningen. Milersättning tillkommer om träning sker utanför Alingsås.  

I kombination med en hundbeteendeanalys

Privatträning kan utföras med eller utan en föregående beteendeanalys. Har en hundbeteendeanalys gjorts utförs privatträningen enligt satt handlingsplan som också kan mynna ut i en träningsplan.